Ambient Coaching

A nother
M eaning
B alance
I nsight and
E motional
N ecessity by
T hinking in another way…

Albert Einstein: “No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.”
Albert Einstein:„Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amelyen az keletkezett.”

ambient

Az ambient coaching folyamat sajátossága, hogy a 0. lépést a -1. követi, a coache által hozott elakadást, nehéz helyzetet, fejlesztendő területet meghatározzuk, majd ezt követően visszalépünk, kilépünk az adott helyzetből annak érdekében, hogy több nézőpontból is elemezhessük,vizsgálhassuk az elakadás „környezetét”, mi veszi körül, hogy látjuk, érzékeljük most, a jelenben ezeket a vetületeket és az ebből eredő különböző tapasztalások, felismerések alapján jelölünk ki fókuszterületet illetve tűzzük ki azt, hogy hova szeretnénk eljutni.
Az Ambient Coaching céljának tűzi ki a szemléletváltást, a perspektívaváltás képességének fejlesztését, hogy megpróbáljunk másképpen tekinteni magunkra és a környezetünkre, megállni egy kis időre, legalább annyira, ameddig tudatosan érzékeljük a jelenünket.

Az ezt követő lépésekben választhatunk, hogy mit szeretnénk fejleszteni, csiszolhatjuk, fényesíthetjük képességeinket, miközben megtanulunk másképpen tekinteni rájuk, értékelni őket, hiszen ezek már a miénk, a mi érdemünk, és nem utolsó sorban önbecsülésünk, kiegyensúlyozottságunk zálogai.

“Albert Einstein:A múlt gonosz kétéltű. Érzékeink számára egyszer s mindenkorra elveszett és holt, jelenléte és elpusztíthatatlansága azonban szívósan kitart az emlékezetünkben.”

ambient

Hogyan működik

A coaching folyamat coaching ülések sorozatából áll, ezek száma az első, úgynevezett „nulladik” találkozás során kerül meghatározásra.

Általában egy folyamat 5 – 8 alkalomból áll, amelyek hetente – kéthetente ismétlődnek. Egy ülés hossza annak függvényében, hogy egyéni vagy csoportos/team coaching 60-90 perc.

Az első találkozó, amely történhet személyesen vagy online, az úgynevezett „nulladik” találkozó, az első lépés, amelyen kötelezettségtől mentesen beszélgetünk.

Amennyiben a beszélgetésünk során a közös munka mellett döntünk, megállapodunk a további részletekben.

A coaching folyamat lehet:

  • Egyéni coaching
  • Csoportos coaching
  • Team coaching

Ár: 9 500 Ft/ 45 perc –