Szupervízió

A szupervízió olyan speciális szakmai személyiségfejlesztő módszer, amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen a segítő foglalkozásúak hivatásgondozásában, szakmai személyiségük karbantartásában, saját mentálhigiénéjében, szakmai továbbképzésében és munkájának minőségbiztosításában.
Céljának a szupervízió többek között a szakmai kompetencia növelését, az együttműködés és az önreflexió fejlesztését tűzi ki.
Az üléseket, hasonlóan a coaching folyamat során kéthetente célszerű ütemezni, de amennyiben a helyzet úgy kívánja, projektkísérés vagy krízis esetén, lehet gyakrabban is.
A szupervízió nem felügyelet, nem ellenőrzés, hanem egy tanulási folyamat a személyes tapasztalat szakmai és/vagy személyes kontextusában. Eszköztára az alkalmazott pszichológia és a pszichoterápia módszerei közül integrálódnak, tiszteletben tartva a kompetenciahatárokat és – kereteket.

A szupervízió egy önismeret-fejlesztő módszer, tanulási folyamat, amely személyes és szakmai elakadások vagy útelágazások során felmerülő kérdésekkel és problémákkal foglalkozik.
A szupervíziós tanulás célja, hogy ezeknek az elakadásoknak, problémáknak a feldolgozása révén képesek legyünk ránézni önmagunkra (a ‘szupervízió’ jelentése is ez: szuper=felülről, vízió=látás), képesek legyünk megérteni saját működésünket, reakcióinkat, azok eredetét és ez a megértés azután hozzásegít önmagunk tanulásához, önmagunk megerősítéséhez, a továbblépéshez.

vizio2

A szupervízió formái:

  • egyéni
  • csoportos
  • team 

Ár: Megbeszélés alapján